Oferta

 • Podatkowe księgi przychodów i rozchodów
 • Księgi handlowe
 • Sprawozdania finansowe
 • Sprawozdania statystyczne
 • Deklaracje podatkowe
 • Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • Ewidencja na potrzeby podatku VAT
 • Ewidencja zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Obsługa kadrowo-płacowa
 • Pomoc w zakładaniu i w likwidacji działalności gospodarczej
 • Reprezentacja przed urzędami
 • Wdrażanie zakładowego planu kont
 • Opracowanie polityki rachunkowości
 • Wsparcie na każdym etapie prowadzonej działalności